Neformālās izglītības veicināšana un papildināšana jeb interešu izglītības programmas izveide, balstīta uz praktisko dzīves iemaņu apguvi.
74BALSIS

Kitija Muižniece

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Beverīnas novads

J. Endzelīna Kauguru pamatskola

Idejas saturs

Mūsdienu modernizācijas laikmetā tiek aizmirsta praktisko dzīves iemaņu apgūšana un kopšana. Manuprāt, šī brīža interešu izglītības programmas piedāvātajā klāstā trūkt iespēju jaunietim sevi vispusīgi attīstīt. Lai jaunieši prastu veikt arī dažādus ikdienas darbus aicinu papildināt neformālās izglītības spektru ar iespējām tiem sevi pilnveidot praktiski, uzlabojot izglītības kvalitāti


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1)Pievērst lielāku uzmanību un likt uzsvaru uz skolas vecuma bērnu (1. - 9. klase) vispusīgu izglītošanu mācību procesa laikā t.i. ieviest pamatskolas literatūras mācību programmā desmit nodarbības mācību gada laikā, kuras ir vērstas uz skolēnu pašizaugsmi un pašattīstību. Spēt domāt neordināri, "ārpus rāmjiem", patstāvīgi darboties. 2)Vairot un dažādot neformālās izglītības iespējas skolēniem ar mērķi paplašināt to redzes loku. Šaurākā un konkretizētākā lokā spriežot, piemēram: Mans priekšlikums ir izveidot un izstrādāt interešu izglītības programmu "Ikdienas skola". Programma tiek balstīta uz praktisko iemaņu apguvi un "barjeras" laušanu starp dzimumiem. Tās mērķis būtu katru mācību gadu piedāvāt 4. - 9. klašu skolēniem dažādu praktisko nodarbību klāstu, neatkarīgi no dzimumu interesēm, kurās tie varētu apgūt, atsaukt atmiņā šķietami visvienkāršākās, parastākās un ikdienišķās prasmes , tas ir, krāsns iekuršanu, aramzemes apstrādi u.c. Nodarbību tematika tiktu veidota pēc šādām sfērām: veselīgs dzīvesveids, mājsaimniecība, rokdarbi, zemes un kokmateriālu apstrāde. Atzīstu, ka 21.gs. dominējošā loma izglītībā un nākotnē tiek piešķirta tehnoloģijām un attīstībai, taču, manuprāt, bērniem ir arī nepieciešams stabils sadzīves pamats, par galveno domu ņemot to, ka pie ikviena darba un pienākuma jāpieiet ar pozitīvismu un optimismu. Programma vienlaikus dod iespēju tās dalībniekiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, gūt domubiedrus un darboties saliedētā kolektīvā. 3) Aktualizēt jautājumu par skolotāju un skolēnu kopīgajiem semināriem un metodiskajām nodarbībām ārpus mācību procesa ar domu saliedēt kolektīvu un veicināt lielāku sapratni un saikni ikdienā.