Valsts piešķirtas stipendijas sekmīgiem augstskolu studentiem.
204BALSIS

Kristiāna Ošupe

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Jūrmala

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Piedāvāju veicināt vienlīdzību studējošo vidū, dodot iespēju par labām sekmēm, panākumiem un ieguldījumu zinātniski pētnieciskajā darbībā stipendiju piešķirt gan budžeta studentiem, gan tiem, kas par studijām maksā paši. Tas radītu pozitīvu signālu, ka visi tiek novērtēti atbilstoši viņu sniegumam, kā arī dotu papildus motivāciju sevi pierādīt pilnībā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Aizstāt deklarācijas 1.punktā vārdu "piemērota" ar vārdiem "mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstoša". Papildināt deklarāciju ar 5.punktu šādā redakcijā: "Nepieciešams vienlīdzīgi motivēt visus studējošos padziļināti apgūt zināšanas, sniedzot iespēju saņemt valsts stipendiju par labām sekmēm, panākumiem un ieguldījumu zinātniski pētnieciskajā darbībā."