Obligāta mācību priekšmeta, kurā jaunieši tiktu iepazīstināti ar izdzīvošanas prasmēm, ieviešana Latvijas skolās.
95BALSIS

Andis Poļaks

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Madonas novads

Madonas pilsētas 1. vidusskola

Idejas saturs

Mūsdienās cilvēki pat neapzinās cik ļoti bezspēcīgi viņi būtu ekstrēmos apstākļos. Uzdodiet sev jautājumu - vai jūs protat iekurināt ugunskuru savām rokām? Vai zināt ko darīt ja pilsētā sāk skanēt trauksmes signāls? Vai jūs spētu atrast tīru dzeramo ūdeni? Es uzskatu, ka nepieciešams reizi nedēļā jauniešus apmācīt, ko un kā darīt ārkārtējās situācijās, kad izdzīvošana ir galvenais dzīves mērķis.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Balstoties uz deklarācijas par izglītības kvalitātes veicināšanu punktu 1) ieviest visās Latvijas skolās mācību priekšmetu, kurā jauniešiem tiktu iemācīts, kā izdzīvot ekstremālos apstākļos. Reizi nedēļā sākot no 7. klases skolēniem tiktu gan teorētiskā, gan iespēju robežās praktiskā ceļā iemācītas tādas izdzīvošanai nepieciešamas prasmes kā iekurināt ugunskuru, atrast tīru dzeramo ūdeni, atrast pajumti, orientēties dabā, kur atrast pārtiku, ko darīt sastopoties ar meža zvēriem, kā arī, ko darīt, kad sāk skanēt trauksmes sirēnas, kā veidot krājumus vai uzglabāt dažādas izdzīvošanai nepieciešamas preces, kā izdzīvot dabas katastrofās u.c.