Pārveidot mājturību par mūsdienu vajadzībām atbilstošu plaša profila mācību priekšmetu, iekļaut arī vidusskolas mācību programmā.
108BALSIS

Elīza Gunta Millere

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Tie laiki ir pagājuši, kad katrai sievietei jāprot uzšūt kleita un katram vīrietim - izvirpot svečturis. Mājturības mācīšana skolās diemžēl ir aizkavējusies pagājušajā gadsimtā, kādēļ neapgūstam iemaņas, kuras dzīvē noderētu daudz vairāk, nekā pašlaik programmā iekļautās. Mājturības priekšmets jāpaplašaina, iekļaujot tajā dažādas praktiskās dzīves iemaņas.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Laikā, kad sabiedrības vispārējais zināšanu līmenis strauji aug, jāpievērš īpaša uzmanība jaunās paaudzes izglītošanai praktisku jautājumu risināšanā, tos visus iekļaujot jaunā, pilnībā pārstrādātā mājturības mācību priekšmeta programmā.