Skolēnam, kurš vēlas kļūt par ārstu nav vajadzības padziļināti apgūt, piemēram, vēsturi, taču svarīgākie fakti būtu jāapgūst visiem.
145BALSIS

Marta Seržante

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 49. vidusskola

Idejas saturs

Pašreizējā izglītības sistēma atbalsta katra mācību priekšmeta apgūšanu īpaši padziļināti. Skolēniem būtu noderīgāk vairāk apgūt obligātos priekšmetus (latviešu valodu, matemātiku, vienu svešvalodu), eksaktos un citus priekšmetus vispārējā līmenī, kā arī izvēlēties priekšmetus, kurus vēlas apgūt padziļināti (arī starp jau iepriekš minētajiem priekšmetiem).


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Ļaut skolēniem saprast un izjust, kā tas, par ko skolā māca, darbojas reālajā dzīvē. Daudz vairāk stāstīt par jaunatklājumiem, to, kas atklāts agrāk un ir aktuāls vēl joprojām, ne to, kas mūsdienas vairs nav izmantojams un noderīgs. Par 21. gadsimta izgudrojumiem, atklājumiem un to izmantošanu un noderību cilvēkam parastā darba ikdienā. 2) Mācību stundās vairāk vajadzētu izmantot vizuālos (bildes un video) uzskates materiālu. Ķīmijā un fizikā vairāk skolēniem rādīt, kā arī pašiem likt veikt laboratorijas darbus un eksperimentus, nevis tikai rakstīt pierakstu kladēs uzdevumus un teoriju. Vēsturē rādīt filmas par konkrēto laiku posmu, lai arī vizuāli to ar savām acīm redzētu, par ko grāmatās lasa. Svešvalodu stundas vairāk pavadīt sarunājoties savā starpā un lasot, nevis tikai pierakstot gramatiku. Daudz noderīgāk būtu ļaut skolēniem pašiem redzēt to, par ko skolotāji stundās stāsta, nevis tikai pierakstīt zināmus faktus. 3) Vairāk vajadzētu censties izdarīt un izpildīt stundās, jo mācību priekšmetu ir daudz. Ja katrā priekšmetā uzdod vairākus uzdevumus, skolēniem ir grūti tos izpildīt, it īpaši, ja tiek apmeklētas ārpusskolas nodarbības kuras bieži beidzas pat ļoti vēlu vakarā. Tā rezultātā skolēni neizguļas, tādēļ mēdz stundās iemigt, kā arī noraksta viens no otra.