Vidējās izglītības programmas reforma.
54BALSIS

Anastasija Bargatina

Zemgales vēlēšanu apgabals

Dobeles novads

Dobeles Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Vidusskolas programmu saturs ir ļoti plašs un brīžiem lieks. Manas idejas pamatā ir atstāt septiņus obligātos priekšmetus- matemātiku, vēsturi, dabaszinātnes, latviešu valodu, angļu valodu, otro svešvalodu, sportu. Pārējos priekšmetus jaunietis spēs izvēlēties atbilstoši savas karjeras izvēlei un savām interesēm.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Katram jaunietim būs aktuāla vidējās izglītības ieguve Latvijā , ja tiks īstenots vidējās izglītības reforma pēc sekojošiem punktiem: 1) vidusskolas posmā būs septiņi obligātie priekšmeti- matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, otrā svešvaloda, dabaszinātnes, vēsture, sports. 2) katram jaunietim būs iespēja izvēlēties sev interesējošos mācību priekšmetus, būs iespēja arī padziļināti apgūt obligātos priekšmetus, kā piemēram- pasaules vēsturi, Latvijas vēsturi, ķīmiju, fiziku, matemātikas analīzi, informātiku, mūziku, vizuālo mākslu, ģeogrāfiju, politiku, psiholoģiju, filozofiju, sociālās zinības, bioloģiju, franču valodu, spāņu valodu, utt.