Par loģiskās, radošās un inovatīvās domāšanas attīstīšanu jauniešiem.
64BALSIS

Agnese Rituma

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Olaines novads

Olaines 1. vidusskola

Idejas saturs

Analizējot matemātikas centralizēto eksāmenu rezultātus un redzot cik ļoti tie ir kritušies pēdējo gadu laikā, var secināt, ka atjautības uzdevumos, kuros nav tikai dotie skaitļi jāievieto formulā, bet gan jāizmanto loģiskā domāšana, jauniešiem ir slikti rezultāti. Daļai jauniešu stiprā puse nav arī radošums un inovatīva domāšana, kas ir ļoti nepieciešama konkurētspējīga uzņēmuma veidošanā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Manuprāt ir jāmaina skolotāju pieeja mācību procesam, kā arī mācību viela, lai skolotāji neiedziļinātos ‘’sīkumos’’ teorētiskajā daļā, bet dotu jauniešiem atjautības uzdevumus, trenējot loģisko domāšanu. Mūsdienās jaunieši ir tendēti iegaumēt, vārds vārdā iekalt teorētisko daļu, formulas, nevis izprast, analizēt, meklēt likumsakarības tajā, kā rezultātā prasmes nav nostiprinātas izpratnes līmenī. Liekot viņiem pildīt atjautības uzdevumus, viņi būs spiesti domāt, meklēt likumsakarības ar jau zināmajām formulām, izņemto vielu. Vēl skolotājiem būtu jāpievērš uzmanība un jāattīsta skolēnu radošums, inovatīvā domāšana, lai skolēni sāktu domāt plašāk, ārpus rāmjiem, nevis virspusēji, kā rezultātā tiktu ģenerētas jaunas, konkurentspējīgas idejas.