Skolotāja tiesību palielināšana attiecībā pret skolēnu- cieņas un pienākumu apziņas celšana vispārējās izglītības iestādēs.
103BALSIS

Laura Liene Cūberga

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Cēsu novads

Cēsu Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Lai bērnos radītu cieņu pret skolotājiem un apziņu par tiesību pārkāpšanas un savu pienākumu nepildīšanas sekām, būtu jāveic skolotāju un audzēkņu tiesību līdzsvarošana, palielinot skolotāju tiesības, kuras pretēji skolēnu tiesībām ir niecīgas, vienlaikus saglabājot bērnu esošā tiesības. Tas radītu disciplinētāku mācību vidi ar atbildīgu skolēna-skolotāja savstarpējo saziņu.