Pārtraukt likvidēt lauku izglītības iestādes!
683BALSIS

Ervins Boikovs

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Apes novads

Gaujienas speciālā internātpamatskola

Idejas saturs

Slēdzot skolu rodās arī citas problēmas: Vecāki, kuriem ir bērni skolas vecumā, pārceļās uz pilsētu, jo finansiālais stāvoklis nav tik liels, lai varētu nodrošināt bērnu nogādāšanu līdz skolai. Palielinās bezdarbnieku līmenis, par bezdarbniekiem kļūst gan pedagogi, gan tehniskie darbinieki. Samazinās iedzīvotāju skaits laukos.Pašvaldībai rodas papildus rūpes kā efektīvāk apsaimniekot skolas ēku.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izglītības likums paredz "..nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu,lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību". Mans priekšlikums: Pilnveidot izglītības sistēmu tā lai katram Latvijas iedzīvotājam būtu kvalitatīva un viegli pieejama izglītība visā Latvijā Pastāvot skolai, priekšrocība ir tās atrašanās tuvums bērnu dzīvesvietai,klasēs ar mazāku skolēnu skaitu, pedagogam ir iespēja individuāli vairāk strādāt ar bērnu un pilnveidot sekmīgu turpmāko izglītošanu. Neskatoties pēc maciņa biezuma,atrašanās vietas un intelektuālā līmeņa katram Latvijas iedzīvotājam ir jānodrošina ērta un kvalitatīva izglītība. Mēs katrs esam savādāks un mums katram ir savi trūkumi,bet šī dažādība ir tas kas mūs attīsta un vieno!