Skolēna iespēja padziļināti apgūt priekšmetus pēc viņa izvēles.
317BALSIS

Patrīcija Teļnova

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Siguldas novads

Siguldas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Dodot iespēju vidusskolniekiem izvēlēties priekšmetus, kurus viņš vēlas apgūt padziļināti, skolēns ir: 1. Motivēts tos apgūt un izprast; 2. Kļūst potenciāli konkurēt spējīgāks ar ārvalstu skolēniem iekļūšanai prestižākajās augstskolās; 3. Skolotājs darbojoties ar ieinteresētiem skolniekiem spēj iemācīt vēl kvalitatīvāk.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izsaku priekšlikumu specializēt izglītības programmu saturu, ņemot vērā skolēna aktuālo interesi, tādejādi veicinot skolēna iesaisti un līdzdalību mācību procesā, kas pietuvināts turpmākajiem plāniem darba tirgū.