Lasīšanas semināru iekļaušana mācību programmā.
54BALSIS

Elīza Alhasova

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Talsu novads

Pūņu pamatskola

Idejas saturs

Manuprāt,lasīšana ir ļoti vajadzīga un forša. Lasīšana attīsta fantāziju,intelektu un domāšanu,kā arī paplašina vārdu krājumu. Lai ieinteresētu skolēnus lasīšanā,skolas programmā vajadzētu ieviest lasīšanas seminārus,kuros skolēni reizi mēnesī izlasa sevis izvēlētu grāmatu un pēc tam dalās ar domām par izlasīto ar saviem klasesbiedriem,kādā no mācību stundām.