Jauniešu apmaiņas programma Latvijas skolās
113BALSIS

Katrina Lukaševica

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Madonas novads

Madonas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Lai pilveidotu un attīstītu jauniešiem atbilstošu izglītības sistēmu izveidot Jauniešu apmaiņas programmu Latvijas skolās! Jaunieši dotos nedēļas garā apmaiņā no vienas Latvijas skolas uz citu, lai iepazītos ar citu skolu mācību metodēm. Programmas noslēgumā sniegtu savu izvērtējumu, ieteikumus iesaistītajām skolām. Šāda programma veicinātu skolu mācību programmu pilnveidošanu, skolu sadraudzību.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Lai pilnveidotu izglītības sistēmu ieteiktu, izveidot skolēnu apmaiņas programmu Latvijas skolās. Lai gan skolās izglītības standarts ir viens, katra skola, to īsteno savādāk. Daudzās skolās ir novecojušas mācīšanas metodes, skolotāji biežāk izvēlas palikt pie pārbaudītām vērtībām, bet skolās kurās ienāk jauni pedagogi tiek likts uzsvars uz skolēna vajadzībām. Ar šādu skolēnu apmaiņas programmu skolēniem būtu iespēja iepazīties ar dažādām mācību metodēm un izvērtēt tās, rosināt tās īstenot savā skolā. Šādā veidā skolas varētu attīstīt izglītības programmu atbilstoši jauniešu vajadzībām. Tas veicinātu arī skolu sadraudzību. Skolēniem, tas būtu ļoti noderīgi personības attīstībā, jo ir nepieciešams attīstīt dažādas prasmes - komunikāciju, patstāvību, spēju analizēt u.c.