Informātikas stundu plānojums atbilstoši 21. gadsimtam
44BALSIS

Elīza Vilaua

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Idejas saturs

Vidusskolēnam ir jāzina, ne tikai kā noformēt Word dokumentu, bet arī, kā droši izmantot ikdienā nepieciešamos e-pakalpojumus- internetbanku, interneta veikalus, algas nodokļu grāmatiņu u.c. Arvien vairāk viss tiek tendēts uz jaunām tehnoloģijām. Kur skolēns iemācās IKDIENĀ nepieciešamās interneta vietnes izmantot droši? Saņemtās informācijas kritisku izvērtēšanu var apgūt informātikas stundās.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1.) Lai jaunietis zinātu, kā sevi pasargāt interneta vidē, tas ir jāmāca informātikas stundās. 2.) Pārveidot mācību priekšmeta standartus un programmu atbilstoši 21. gadsimta jauniešu vajadzībām. Integrēt jaunas, noderīgas, mūsdienīgas vietnes un programmas mācību saturā. Stundas plānā iekļaut tēmu- finanšu drošība e-vidē. Ir izveidoti daudzi materiāli, kurus var un kuri būtu jāizmanto mācību procesā, lielāku uzsvaru liekot tieši uz drošību internetā. 3.) Sabalansēt mācību programmu tā, lai katrā vecumā posmā skolēns uzzinātu kaut ko JAUNU un nepieciešamu. Vidusskolā ikviens izmanto interneta bankas pakalpojumus, bet, kā tās izmantot, kādas ir drošākās paroles netiek mācīts, turpretī pamatskolas skolēniem svarīgi būtu saprast, ka sarežģīta parole nav vienīgais veids, kā aizsargāt savu „Facebook” profilu. 4.) Skolotājiem ir jāiet līdzi laikam un jauniešiem. Mūsdienu jaunatne jau 7. klasē prot programmēt, montēt video klipus un šīs zināšanas tiek apgūtas patstāvīgi. Bieži vien jaunieši „Photoshop” un citas programmas pārvalda labāk nekā pats skolotājs.