Izglītības iestāžu nepieejamība cilvēkiem ar invaliditāti.
231BALSIS

Ričards Mauriņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Tehniskā universitāte

Idejas saturs

Mūsdienās, kad izglītība ir nepieciešama un svarīga ikkatram cilvēkam, tā diemžēl tiek ierobežota cilvēkiem ar invaliditāti. Tas notiek ne jau tādēļ, ka izglītība tiek liegta, bet gan tāpēc, ka lielākajā daļā Latvijas, izglītības iestādes personām ar invaliditāti ir nepieejamas vai vienkārši nepielāgotas. Tas neatbilst Eiropas standartiem, tāpēc Latvijā tas ir jāmaina.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Atbilstoši Eiropas standartiem, izglītības pieejamībai ir jābūt nodrošinātai ikvienam Latvijas Republikas iedzīvotājam. Diemžēl tā nav, jo tikai neliela daļa no Latvijas izglītības iestādēm ir aprīkotas ar visu nepieciešamo, lai personas ar invaliditāti spētu pilnvērtīgi apgūt atbilstoši valsts standartiem pieejamo mācību programmu. Piemēram, Rīgas Tehniskās Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē personām ar invaliditāti ir ierobežota izglītības programmas apguve, jo fakultātes telpas nav pielāgotas. To pašu var apgalvot par Latvijas Universitātes Datorikas fakultāti, kurā par spīti centieniem situāciju uzlabot, joprojām ir ļoti ierobežota piekļuve . Šo situāciju ir nepieciešams mainīt, jo personas ar invaliditāti arī ir daļa no Latvijas iedzīvotājiem, un izglītības nepieejamības problēma Latvijas izaugsmi izglītības jomā ierobežo. Tēpēc mans priekšlikums ir no Latvijas Valsts kases piešķirt finansējumu izglītības iestāžu pielāgošanai personām ar invaliditāti, tādā veidā padarot izglītību pieejamu visiem Latvijas iedzīvotājiem.