Svešvalodu apguve, komunicējot tajā ar cilvēkiem, kam tā ir dzimtā valoda, tam piesaistot sarunas par izglītības ieguves iespējām.
149BALSIS

Elizabete Strupule

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Idejas saturs

Ir ļoti grūti apgūt svešvalodu, tajā nekomunicējot ikdienā vai kaut vai pa laikam. Klases ir lielas, un katram audzēknim atvēlēt laiku, lai ar to parunātu citā valodā, ir problemātiski gan skolotājiem, gan vecākiem, tāpēc piedāvājums ir reizi nedēļā apvienot svešvalodas stundas mācību un sarunas par nākotnes profesiju vai izglītību pamatskolā ( 7. -9.kl) un vidusskolā (10. - 12.kl) vai pat agrāk.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Sarunas ar citu valstu personām, kuri ir sākuši savu uzņēmējdarbību (sarunas ar skolēniem svešvalodā). 2. Maiņu programma skolotājiem. Ne tikai skolēniem var noderēt maiņu programma, bet arī skolotājiem. Tie var iegūt jaunu pieredzi no citu valstu skolu klasēm, lai tālāk to pielietotu Latvijas audzēkņiem.