Iespēja skolēniem vidusskolas posmā izvēlēties mācību priekšmetus
127BALSIS

Alise Limanska

Zemgales vēlēšanu apgabals

Dobeles novads

Dobeles Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Mana ideja ir skolēniem vidusskolas posmā apgūt nevis, apmēram, 12 mācību priekšmetus, bet gan 4-5 obligātos un, aptuveni, 3 izvēles mācību priekšmetus. Tas būtu nepieciešams, lai skolēns mācītos to, kas pašam ir nepieciešams, kas padodas un kas būtu saistīts ar tālāko karjeras izvēli. Manuprāt, šīs idejas attīstīšana veicinātu vidusskolēnu produktivitāti un arī motivācija mācīties butu lielāka.