Vidusskolēnu obligātās piedalīšanās valsts svētku svinēšanas organizēšanā vai vadīšanā.
63BALSIS

Alisija Dašenko

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 10. vidusskola

Idejas saturs

Katram vidusskolēnam jāpiedalās vienu reizi gadā valsts svētku svinēšanas organizēšanā vai vadīšanā brīvprātīgi. Vidusskolēniem tiks piedāvāts izvēlēties jebkurus svētkus, kuri tiek svinēti viņu vai jebkurā citā novadā pēc izvēles. Pēc vēlmes, vidusskolēni var pieņemt dalību vairāk, nekā vienu reizi gadā un drīkst apvienoties grupās, klasēs un skolās.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Valsts svētki nav vienkārši konkrētu tradīciju ievērošana, tā ir valsts vēsture un kultūra, nesta cauri gadsimtiem. Valsts svētku vēstures un nozīmes zināšana sniedz valstiskuma apziņu un piesaista patriotismu. 2) Tieši vidusskolēniem ir tas vecums, kad cilvēkos sāk rasties apziņa un kad cilvēki apzināti sāk aizdomāties, kas ir dzimtene, tauta un "Es", kā viņu daļa. 3) Vidusskolēnu iesaistīšana brīvprātīgajā darbā - šo svētku svinēšanas organizēšana un vadīšana - ir lieliska, abpusēji izdevīga sadarbošanās, kā pašiem vidusskolēniem, tā arī valstij, jo valstij tas sniedz atvieglojumu brīvprātīgo meklēšanā, rodas pastāvīga sistēma. Savukārt, vidusskolēniem šī ir iespēja kļūt tuvāk savai tautai un dzimtenei, uzzināt jauno, palīdzēt dzimtenei un iegūt darba pieredzi. 4) Pāris darba dienas gadā neatņem vidusskolēniem neko vērtīgu, bet sniedz pretī daudz vairāk nenovērtējama. 5) Kaut šis darbs ir piespiedu kārtā, bet vidusskolēniem ir iespēja brīvi izvēlēties, kur, kad un kā viņi rādīs savu mīlestību pret Latviju un lepnumu (kopā ar apziņu), ka katrs no viņiem ir Latvijas un latviešu tautas daļa!