Stipendiju maksāšana visiem vidusskolēniem, kuru vidējā atzīme ir augstāka par 7 ballēm,neatkarīgi no tā vai skola ir tehnikumus.
84BALSIS

Edgars Jansons

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils

Ventspils 6. vidusskola

Idejas saturs

Es uzskatu ,ka ne tikai tehnikumu audzēkņiem ,vai rajona skolu vidusskolēniem būtu jāmaksā stipendija.Pēc manām domām to ir pelnījis katrs vidusskolēns,kura vidējā atzīme ir augstāka par 7.ballēm, neatkarīgi no viņa skolas lieluma un atrašanās vietas Latvijā. Pilsētas skolu vidusskolēni netiek attiecīgi motivēti mācīties un iegūt labas sekmes ,kā tas ir tehnikumos vai rajonu skolās.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Pirmām kārtām pēc manām domām būtu nepieciešams sniegt lielāku budžetu skolām,jo ja skolēni tiks vairāk motivēti mācīties un iegūt labākas sekmes ,valstī pieaugs izglītotā darba spēka skaists ,un pēcāk būs iespējama lielāka ekonomiska izaugsme. Otrām kārtām skaidrāk vajadzētu izpētīt to mācību priekšmetu skaitu un mācāmo vielu ,kas tiešām būs nepieciešama.Nereti rodas situācijas ,kurās skolā nav iegūtas attiecīgās zināšanas ,bet ir zināms ,kas cits,kas vispār nenoder, tāpēc būtu nepieciešams vairāk izpētīt mācību vielu.