Prekšmets, kas sevī ietver mācību par garīgām slimībām.
45BALSIS

Andris Kamergrauzis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Franču licejs

Idejas saturs

Daudzi jaunieši kādā laika posmā, skolas laikā var ciest no garīga veida traucējumiem. Stress, nemiers, depresija, ēšanas traucējumi, atkarības. Ja skolēniem tiktu mācīts par garīgām slimībām, dažāda veida atkarībām un tml.,tad varētu mazināt radušos stereotipus un stigmu, jo ikdienā garīgās slimības bieži ir neskarta tēma, tāpēc sabiedrībā izolēti var justies indivīdi ,kam šādi traucējumi ir


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izglītības programmas saturā iekļaut ikdienai un mācīšanās procesam svarīgas sastāvdaļas, tādējādi, pilnveidojot mācīšanās procesa efektivitāti.