Izmaiņas sporta stundās
12BALSIS

Krišjānis Krūmiņš♞

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Talsu novads

Pūņu pamatskola

Idejas saturs

Nopietni vajadzētu pārskatīt visus sporta stundu normatīvus, kas paredz visiem stāvēt uz galvas un sazin ko vēl. Iesaku apsvērt domu sportā nelikt atzīmes. Sportam vajadzētu būt vairāk, bet vispirms nopietni jāpārdomā sporta stundu kārtība. Bez normatīviem pastāv arī pakāpeniski un sistemātiski treniņi, vingrojumu izpildīšana saistībā ar savu sagatavotības pakāpi utt. Skolā, protams, to nemāca!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Skolotājs nobļaujas un pēkšņi visiem ir jāvar izdarīt bez mācīšanās (un kļūdīšanās) sarežģītus vingrojumus. To, ka sports var būt aizraujošs, atklāju sākot ar to nodarboties ārpusskolas. Izrādās, ka bez normatīviem pastāv arī tāda lieta kā pakāpeniski un sistemātiski treniņi, vingrojumu izpildīšana saistībā ar savu sagatavotības pakāpi utt. Skolā, protams, neviens neko tādu nemāca. Domāju, ka nopietni vajadzētu pārskatīt visus sporta stundu normatīvus, kas paredz visiem stāvēt uz galvas un sazin ko vēl. Iesaku apsvērt domu sportā nelikt atzīmes. Piekrītu, ka sportam vajadzētu būt vairāk, kā līdz šim, bet vispirms nopietni jāpārdomā sporta stundu kārtība.