Anonimitātes saglabāšana, veidojot profilu tīmekļa vietnē.
63BALSIS

Dāvis Blumbergs

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Mūsdienu dzīve ir praktiski neiedomājama bez interneta un tajā sastopamajiem sociālajiem tīkliem. Internetam kļūstot par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu, nepieciešams sākt apzināties par drošību, ko noteiktā tīmekļa vietne sniedz, jo arī internetā, tāpat kā fiziskajā vidē ir sastopamas personas, kuras internetā iegūtos datus var izmantot ļaunprātīgiem un pretlikumīgiem mērķiem.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Veidojot savu individuālo profilu, anonimitāte ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka to, cik ieinterisēti tevis izveidotajā profilā būs citi tīmekļa vietnes lietotāji, tieši tādēļ nepieciešams ierobežot un pārvaldīt informāciju un tās apjomu, kuru jaunietis publicē noteiktajā tīmekļa vietnē.