Bezmaksas apmaiņas programmas
43BALSIS

Karlīna Kļava

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Mārupes novads

Idejas saturs

Lieliska būtu iespēja doties bezmaksas apmaiņas programmās, mācīties un apceļot pasauli. Programmas ir dārgas, tāpēc daudzi no tām atsakās. Apmaiņas programmas laikā jaunieši gūtu ieskatus par izglītības sistēmām citur, pielāgošanos apstākļiem, pedagogu attieksmi un sabiedriskajām attiecībām. Iepazītu citu valstu kultūras, kā arī tas būtu neaizmirstams laiks viņu dzīvē.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Vispirms būtu jāizprot, cik nozīmīga un lieliska iespēja ir mācīties un ceļot reizē. 1) Veikt atbilstošus kritērijus. (valodu zināšanas, vidējās atzīmes, motivācijas vēstules utt.) 2) Bezmaksas iespēja tiktu dota vienu reizi vienam cilvēkam. 3) Celt to starptautiskā līmenī uzņemot apmaiņas studentus no citām valstīm, iepazīstināt viņus ar kultūru un iespējām Latvijā, lai rastos vēlme atgriezties. 4) Pēc iespējas minimālākas izmaksas personai. 5) Motivēt un informēt jauniešus skolās par tādu iespēju.