Izglītības modernizācija un izglītībā ka spēcīgs ierocis skolēnu stimulēšanā.
207BALSIS

Svetlana Tretjakova

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 22. vidusskola

Idejas saturs

Mūsdienu izglītībā ir novecojusi un ir laiks kaut ko mainīt. Latvijai ir visi spēki lai radīt spēcīgus konkurētspējīgus un mērķtiecīgus cilvēkus. Bet jāmaina programmas saturs, skolas kartības noteikumus,ka ari jāmeklē jaunas skolēnu stimulēšanas iespējas. Tikai kopīgi saņemoties tas ir iespējams.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Ir jāpārtrauc atzīmju likšanu sporta stundas, tajā pašā vieta palielināt sporta stundu skaitu, tas palīdzes skolēniem justies brīvi un nejust sevi slikti, piemēram, ja viņš nav spējīgs skriet tik ātri, cik var viņa klases biedri. 2. Katrai skolai, ar skolēnu skaitu vairāk nekā 100, jābūt savai sporta zālei ar trenažierim, jo mūsdienās visiem skolēniem nav iespējas to apmeklēt bet velme ir ļoti augsta. 3. Sporta stundas ievest sevis pasargāšanas kursu, tas radis skolēniem pašpārliecinātību par savu dzīvi. 4. Ir jāpalielina valodu stundu skaitu, ka ari jāievadā otru svešvalodu no 5 klases, un trešo no 10 klases tas palīdzes skolēniem nākotnē un padarīs viņus par konkurētspējīgākiem, ka ari palielinās inteliģenci. 5. 11. Klasē mūzikas un vizuālas mākslas stundām jābūt pec velmes, jo skolēniem pašiem ir jāizvēlas, vai šīs priekšmets ir viņiem interesants. 6. 12. Klase pilnībā mainīt programmu un padarīt to ka sagatavošanos pirms universitātes ar pamatprincipiem un pamazināšanām, tas padarīs skolēnu pirmo gadu universitātē vieglāku. 7. Katrai skolai, ar skolēnu skaitu vairāk nekā 100, jāsadarbojas ar ERASMUS, ka ari jadod tik informācijas par to skolniekiem, cik iespējams, tas, savukārt palielinās skolēnu zināšanas un horizontus. 8. Ievest stipendijas skolēniem, kam vidus balle ir 9, vai vairāk, tas stimulēs skolēnus sasniegt labākus rezultātus. 9. Minimālai algai skolotajiem jābūt 900 EUR, un tā var mainīties atkarībā no stundu skaita, tas stimulēs skolotājus strādāt pacietīgāk. 10. Obligāta skolēnu forma līdz 9 klasei, lai skolēni it īpaši sava pusaudžu perioda izskatītos vienādi, un izturēšanu viena pret citu neietekmētu materiāls statuss. 11. Valsts svētkos skolās jāieved obligātas, oficiālas brīvdienas. 12. Jāorganizē vairāk olimpiāžu visdažādākos priekšmetos, lai stimulētu skolēnu kļūt "spēcīgākam" 13. Skolas jābūt obligātam nodarbībām programmēšanā, pec velmes.