Skolas, kurās atzīmes kā vērtējums ir tikai mācību priekšmetos, kuros ir paredzēti valsts pārbaudes darbi.
22BALSIS

Alise Kornijanova

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils

Ventspils 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Latvijas skolās atzīme ir kļuvusi par pašmērķi gan skolēniem, gan skolotājiem. Dzīšanās pēc atzīmes rada visiem milzīgu stresu, bet atzīme būtībā neparāda īstās skolēna zināšanas. Saglabāsim atzīmes priekšmetos, kuros noslēgumā ir valsts pārbaudes darbi. Pārējos priekšmetos būs vērtējumi i un ni. Šādas sistēmas rezultātā ieguvēji būs gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Kvalitatīvu izglītību apliecina tikai un vienīgi skolēna iegūtās reālās zināšanas un prasmes. Atzīme ir vājš šīs kvalitātes rādītājs. Atzīme Latvijas skolās ir kļuvusi par pašmērķi visiem un cenšoties iegūt šos novērtējumus: 1. Skolēni izjūt milzīgu spiedienu un trauksmi 2. Veidojas konflikti starp skolēniem un vecākiem, skolēniem un skolotājiem utt 3. Var veidoties zems skolēnu pašvērtējums. Ir valstis, kuras vispār ir atteikušās no vērtējuma atzīmēs (piemēram, Īrija, Rumānija pamatskolā, ASV, Kanāda). Arī pie mums ļoti bieži ir diskutēts par to, ka mūzikā, vizuālājā mākslā un sportā nav godīgi likt vērtējumus, jo skolēnu spējas tajos ir sasitītas ar personības īpatnībām. Es piedāvāju atteikties no visām atzīmēm priekšmetos, kuros noslēgumā nav valsts pārbaudes darbu. Pārējos priekšmetos saglabājot vērtējumu i un ni. Šādas sistēmas rezultātā iegūst skolotāji, kuri var koncentrēties uz sava priekšmeta saturu un savu stundu bagātināšanu, nevis domāt, kur iegūt atzīmi. Skolēni iegūst to, ka nav jāpilda darbi, kuri būtībā neko nedod viņu pašizaugsmei.