Stipendija arī Vidusskolām.
46BALSIS

Dainis Putāns

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils novads

Špoģu vidusskola

Idejas saturs

Stipendijas maksāšana jauniešiem, kas ir pēc vidējās atzīmes labākie klasē/skolā neatkarīgi no tā vai tā vidusskola, vai tehnikums. Tehnikumos izmaksā stipendiju, Taču vidusskolās - nē. Tas ir negodīgi pret skolniekiem, kas vēlās apgūt savu profesiju tikai pēc vidusskolas pabeigšanas. Cilvēki vien mācoties vidusskolā zaudē iespēju, atalgot savu ieguldīto mācību darbu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Maksāt stipendijas arī vidusskolas skolēniem. Tas strādātu kā motivācija atbildīgākai informācijas un priekšmeta apguvei, kā arī veicinātu rezultātus mācībās.