Bezmaksas mācību nodrošināšana Latvijas augstskolās studentiem no daudzbērnuģimenēm, audžuģimenēm, jauniešiem bāreņiem.
60BALSIS

Megija Gintere

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils novads

Vaboles vidusskola

Idejas saturs

Ļoti bieži ir situācijas, kad jaunieši, kas nāk no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un jaunieši bāreņi, finansiālo apsvērumu dēļ nespēj sākt mācības sevis izvēlētajā augstskolā vai vēlamajā fakultātē, neskatoties uz pietiekami augsto zināšanu līmeni un stipro motivāciju, tāpēc priekšlikums ir nodrošināt bezmaksas augstāko izglītību visiem šiem bērniem līdz tie iegūst konkuretspējīgu profesiju.