Vidusskolas mācību programmā vajadzētu vairāk speciālās mācību stundas, kas ir saistītas ar skolēna nākotnē izvēlēto profesiju.
95BALSIS

Ralfs Jānis Bērzkalns

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Vecpiebalgas novads

Vecpiebalgas vidusskola

Idejas saturs

Es uzskatu ka vidusskolā skolēniem mācību procesā ir jābūt vairāk kontakt stundām tajos mācību priekšmetos, kas atbilst izvēlētajai nākotnes profesijai. Lai vidusskolnieks labāk iepazītos un izprastu nākotnē plānoto profesiju, ir nepieciešams praktizēties izvēlētajā profesijā.