Atbalstīt jauniešu iniciatīvas kur brīvi varētu izteikties savā dzimtā valodā (poļu, krievu, latgaļu). Popularizēt savu nacionālo identitāti
0BALSIS

Joren Dobkiewicz

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

Idejas saturs

Atbalstīt jauniešu iniciatīvas kur brīvi varētu izteikties savā dzimtā valodā (poļu, krievu, latgaļu). Popularizēt savu nacionālo identitāti, veidojot atvērto sabiedrību.