Politiski informatīvas platformas izveide
21BALSIS

Jēkabs Staris

Latgales vēlēšanu apgabals

Rēzekne

Rēzeknes 1. vidusskola

Idejas saturs

"Nāk vēlēšanas, būs jāiet balsot, tas ir mans pienākums, es gribu, lai sabiedrība būtu labāka, valsts attīstās, taču es nesaprotu, par ko varētu balsot." Manuprāt, šie vārdi, kurus Viesturs Kairišs teica Latvijas Televīzijas raidījumā "1pret1", raksturo latvieša politisko izpratni, tādēļ rosinu veidot interneta vidi, kurā izzināt savas pilsoniskās tiesības un pienākumus, izprast Latvijas pārvaldi.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Jaunietim, kas devītās klases sociālo zinību stundās apguvis virspusīgu politikas nozīmi, sasniedzot pilngadību un saņemot balsstiesības, nav pilnīgas izpratnes par valsts pārvaldi un savu dalību tajā. Lai nodrošinātu efektīvu demokrātijas darbību, balsstiesīgajiem ir jāapzinas savas dalības vēlēšanās vērtība un tās iespējas, tādēļ ierosinu objektīvas, politiski informatīvas interneta vietnes izveidi ar visaptverošu saturu par Latvijas valsts pārvaldi un tās locekļiem.